AirBNB Office - AVHOME
VĂN PHÒNG - NHÀ Ở

AirBNB Office

DIỆN TÍCH

3,8M x 17,3M

QUY MÔ

TRỆT, 4 LẦU

ĐỊA ĐIỂM

TP. THỦ ĐỨC

NĂM

2022

SHARE PROJECT
  • DIỆN TÍCH : 3,8M x 17,3M
  • QUY MÔ : TRỆT, 4 LẦU
  • ĐỊA ĐIỂM : TP. THỦ ĐỨC
  • NĂM : 2022