DIAMOND - AVHOME
BIỆT THỰ

DIAMOND

DIỆN TÍCH

12M x 10,5M

QUY MÔ

TRỆT

ĐỊA ĐIỂM

VĨNH LONG

NĂM

2020

SHARE PROJECT
  • DIỆN TÍCH : 12M x 10,5M
  • QUY MÔ : TRỆT
  • ĐỊA ĐIỂM : VĨNH LONG
  • NĂM : 2020