APARTMENT - AVHOME
CÔNG CỘNG

APARTMENT

DIỆN TÍCH

7M x 17M

QUY MÔ

TRỆT, 3 LẦU, SÂN THƯỢNG

ĐỊA ĐIỂM

Q.2, TP.HCM

NĂM

2021

SHARE PROJECT
  • DIỆN TÍCH : 7M x 17M
  • QUY MÔ : TRỆT, 3 LẦU, SÂN THƯỢNG
  • ĐỊA ĐIỂM : Q.2, TP.HCM
  • NĂM : 2021