DALAT VILLA - AVHOME
BIỆT THỰ

DALAT VILLA

DIỆN TÍCH

8M x 16,7M

QUY MÔ

TRỆT, 2 LẦU, ÁP MÁI

ĐỊA ĐIỂM

ĐÀ LẠT

NĂM

2020

SHARE PROJECT
  • DIỆN TÍCH : 8M x 16,7M
  • QUY MÔ : TRỆT, 2 LẦU, ÁP MÁI
  • ĐỊA ĐIỂM : ĐÀ LẠT
  • NĂM : 2020