TR-THI - AVHOME
NHÀ PHỐ

TR-THI

DIỆN TÍCH

5M x 20.2M

QUY MÔ

TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG

ĐỊA ĐIỂM

TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI

NĂM

2021

SHARE PROJECT
  • DIỆN TÍCH : 5M x 20.2M
  • QUY MÔ : TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG
  • ĐỊA ĐIỂM : TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI
  • NĂM : 2021