GRADEN VILLA - AVHOME
BIỆT THỰ

GRADEN VILLA

DIỆN TÍCH

12Mx23,4M

QUY MÔ

TRỆT

ĐỊA ĐIỂM

XÀ BANG, CHÂU ĐỨC

NĂM

2021

SHARE PROJECT
  • DIỆN TÍCH : 12Mx23,4M
  • QUY MÔ : TRỆT
  • ĐỊA ĐIỂM : XÀ BANG, CHÂU ĐỨC
  • NĂM : 2021