RED BRICK - AVHOME
NHÀ PHỐ

RED BRICK

DIỆN TÍCH

4M x 11,3M

QUY MÔ

TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG

ĐỊA ĐIỂM

TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM

NĂM

2021

SHARE PROJECT
  • DIỆN TÍCH : 4M x 11,3M
  • QUY MÔ : TRỆT, 2 LẦU, SÂN THƯỢNG
  • ĐỊA ĐIỂM : TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
  • NĂM : 2021